In het kort

De vraag staat bij de start van een opdracht centraal net als het speelveld, (sub)doelstellingen, mijlpalen en voortschrijdend inzicht. Contracteren van de opdracht is het begin, frequent afstemmen een voorwaarde en het behalen van successen ons doel. CuraVesta wil graag van dienst zijn.

De vraagstukken

Een aantal vragen waarmee CuraVesta bijvoorbeeld kan helpen:

 • Uw Facilitair Bedrijf (of ander ondersteunende diensten) sluit steeds minder aan op de veranderende wensen van uw organisatie.
 • Uw technische, reductie- verander- en vastgoedprojecten lopen stroef en niet binnen afgesproken kaders en deadlines.
 • Uw manager/directeur in om welke reden dan ook uitgevallen, het team, projecten en dienstverlening moet op niveau blijven.
 • Uw Facilitair-, Technische en/of Serviceteam is veel met zaken bezig waar men onvoldoende kennis van heeft.
 • Het ziet ernaar uit dat uw nieuwe kantoor, locatie niet op tijd klaar is of niet aan gaat sluiten op de begroting, visie en gewenste uitstraling.
 • Complexe vastgoed-, technische- en serviceprojecten moeten (weer) op gang gebracht worden om daarmee aan te blijven sluiten op de totaal ontwikkeling van uw organisatie.

 

De vraag achter de vraag

In een eerste gesprek verkennen we de vragen en bepalen we het speelveld. Na dit gesprek hebben we een kader en ook ruimte om te verdiepen. Op basis van deze uitvraag benoemen we de uitdagingen en prioriteiten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Er is te weinig energie en ondersteuning gestoken in onderhouds-, facilitaire- en serviceteams waardoor men onvoldoende aansluiting heeft op de visie van uw onderneming of organisatie.
 • Is het team wel geëquipeerd en voldoende sensitief om, naast de reguliere werkzaamheden, projecten van A tot Z vorm te geven.
 • Wat kan uw team eigenlijk zelf oppakken en wat moet er gedaan worden door een tijdelijke project- en/of lijnmanager.
 • Is de samenstelling van het team wel passend voor de uitdagingen die voorliggen en wat is de gewenste route om een team uiteindelijk weer klaargestoomd te krijgen om zaken zelf uit te gaan voeren.
 • Wat is de visie van een onderneming op in- en uitbesteden en hoe kunnen ondersteunende diensten hierop aan gaan sluiten of mag deze visie verder vorm gegeven worden.

 

De oplossing

Na de eerste verkenning gaan we op basis van de inventarisatie met u in gesprek over de bevindingen en hoe deze passen bij de (sub)doelstellingen. We nemen de lijst met prioriteiten door en passen deze wellicht gezamenlijk aan, benoemen ‘het laag hangend fruit’ en kalibreren de opdracht en focus.

Enkele voorbeelden:

 • Samen met een (management)team, gaan we op zoek naar de kennis en kunde binnen een projectteam of afdeling. Om snel daarna in een open dialoog teamleden beter in te gaan zetten op de taken en rollen.
 • Schoenmaker blijf bij je leest, daarom wordt kritisch bekeken wat er beter kan worden in- en uitbesteed met alle pro’s en con’s.
 • Met u als opdrachtgever worden, op basis van concrete voorstellen/ scenario’s met onderbouwingen en consequenties, keuzes gemaakt.
 • Bij interne klanten worden verwachtingen gemanaged; beloftes waarmaken op basis van planningen, begrotingen en kwaliteit zijn van cruciaal belang. Openheid en eerlijkheid zijn de basis van het hervinden van het vertrouwen in de teams. Samenwerken met (interne) stakeholders is dus een belangrijke succesfactor.

 

Het resultaat

De weg moest afgelegd worden en blijkt achteraf steeds weer leerzaam te zijn geweest. Ondanks deze leerzame route telt uiteindelijk het resultaat. Belangrijk om per project/ opdracht te toetsen of resultaten aan de verwachtingen voldoen en dan pas dan af te ronden. Al vaak mocht ik mooie resultaten vieren, maar bij voorkeur achter het team en opdrachtgever(s).

Hoe ziet voor mij een succesvol resultaat er uit:

 • Er staat weer team klaar dat samen wil- en kan samenwerken richting gemeenschappelijk organisatie- en projectdoelstellingen.
 • Teams en/of lopende projecten zijn overgedragen aan nieuw management dat de ingeslagen weg vol enthousiasme kan voortzetten.
 • Projecten zijn, binnen alle harde en ook zachte criteria, succesvol afgerond, overgedragen en geëvalueerd.