De basis

Visie

CuraVesta richt zich als bureau op het snijvlak van de volgende vakgebieden: Verandermanagement, Revitalisering van vastgoed, Interim-Management op gebied van facilitair management en huisvesting en het ondersteunen van uw core business. De competenties resultaatgerichtheid, flexibiliteit, agile werken, doorzettingsvermogen, passie en energie noemen oude opdrachtgevers vaak als woorden die passen bij de inzet van CuraVesta.

Verleden tot nu

Opgericht in 2005 is CuraVesta ontstaan uit de overtuiging dat het schaarse groen dát Nederland nog bezit behouden dient te worden. Kantoren en andere gebouwen zijn nodig, maar dan beter passend in onze leefomgeving. Daarnaast hebben profit en non-profit organisaties bij grote projecten, incidenten en veranderingen extra kennis, kunde en ervaring nodig. Tot slot willen organisaties steeds meer transparantie, snelheid en visie bij uitbestedings-, verander-, inkoop- en vastgoedtrajecten. Veel problemen zijn opgelost, projecten afgerond en vele zaken succesvol afgerond. Alle oud opdrachtgevers zijn ambassadeurs van het werk, de reputatie is de basis voor de toekomst.

Kennis, kunde en toegevoegde waarde

CuraVesta wil kennis, creativiteit en (interim)managementervaring op gebied van facilitair management en (her)huisvesting, opgedaan in een breed spectrum van organisaties, inzetten om organisaties te verrijken. De kruisbestuiving van kennis opgedaan in de zorg, het bedrijfsleven en financiële sector levert een palet aan inzichten, keuzes en oplossingen.

CuraVesta staat voor no-nonsense, hands-on, resultaatgericht, risico nemend en betrouwbaar, staat voor ‘value for money’ en is als geen ander in staat de vertaalslag tussen ‘serviceteams’, gebruikers/ interne klanten, bestuurders, leveranciers én technische teams te maken.